Cesta k harmónii

Cesta ku krásnemu, šťastnému a naplnenému životu vedie cez neustále vytváranie rovnováhy. V našich pocitoch, myšlienkach, činoch. Je to vo vnímaní všetkého, čo sa deje v nás i okolo nás.

Príjmime, že nikdy nebudeme v ideálnej rovnováhe. Máme svoje neustále živé a vibrujúce potreby, túžby, ciele, sny. V protiváhe k tomu budú naše presvedčenia a hodnoty, ktoré uznávame. Krásnou črtou žitia je práve oná cesta, po ktorej hľadáme rovnováhu. Ak sa k nej priblížime, zažijeme príjemnú harmóniu nášho žitia.


Krásnym príkladom nám je Matka Zem, príroda. Všetko v nej je v dokonalom súlade, trpezlivé, túžiace žiť a rásť, všetko má svoje miesto a presný význam. Ak ju necháme plynúť v jej samotnej harmónii a pozorujeme ju, veľa sa naučíme.

Pozorovať prírodu a učiť sa od nej si vyžaduje byť v kľude, postáť chvíľu a učiť sa s láskou vnímať to, čo vidíme, počujeme, voniame, chutnáme, čo cítime dotykom, čo cítime v srdci.